Høst 2019 Timeplan Frisklivssentralen Fet og Sørum

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir veiledning og støtte til å komme i gang med fysisk aktivitet og tilbud om å delta i grupper og aktiviteter som er tilpasset den enkelte. 

Tilbudet om trening og fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud hvor treningen og intensiteten kan tilpasses den enkeltes nivå og forutsetninger. Hovedformålet er å gi et tilbud til de som har behov for å komme i gang med trening/fysisk aktivitet. Tilbudet er gratis og gjelder kun for deltagere ved Frisklivssentralen. For å få mer informasjon om tilbudet eller om hvordan man kan bli deltager ved Frisklivssentralen, ta kontakt med Frisklivssentralen eller fastlegen.  

Programmet er oppdatert 05.08.2019

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkeveien 91, 1900 Fetsund (etter avtale)
Tlf.: 468 98 473

e-post: frisklivssentralen@fet.kommune.no