Gangbrua over Heiadammen er på plass. Da er det bare å håpe på mye regn...

Demning Heiadammen siluett
Demning Heiadammen siluett
Heiadammen som det blir

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00