Gangbrua over Heiadammen er på plass. Da er det bare å håpe på mye regn...

Demning Heiadammen siluett
Demning Heiadammen siluett
Heiadammen som det blir

Selvhjelp