Gansbruket sag

Gansbruket

Gansbruket ble anlagt i 1882. Det er i dag sagbruksmuseum og kro. Museet er åpent for publikum med guiding enkelte søndager i sommersesongen.   

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00