Garderåsen barnehage

Garderåsen barnehage

Garderåsen barnehage har i alt ca 60 heldagsplasser til barn i alderen  1-6 år, fordelt på 3 avdelinger.

Her har vi et flott uteområde med terreng som innbyr til lek og utforsking. Vi har egen bålplass, og lavvo i skogen. Barnehagen vektlegger fysisk utfoldelse, lek og sosialt samspill i et spennende læringsmiljø.