Garderåsen barnehage

Garderåsen barnehage

Garderåsen barnehage har i alt ca 60 heldagsplasser til barn i alderen  1-6 år, fordelt på 3 avdelinger.

Her har vi et flott uteområde med terreng som innbyr til lek og utforsking. Vi har egen bålplass, og lavvo i skogen. Barnehagen vektlegger fysisk utfoldelse, lek og sosialt samspill i et spennende læringsmiljø.

Planleggingsdager 2019/20:

Torsdag 15.08.19

Fredag 16.08.19

Fredag 01.11.19

Torsdag 02.01.20

Fredag 22.05.20

Kontakt oss

Garderåsveien 202, 1900 Fetsund
Tlf.: 63 88 79 20
hege.flatebo@fet.kommune.no