Gratis energirådgivning til boligeiere i desember

Fet kommune gjennomfører i samarbeid med Akershus fylkeskommune en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger, i perioden fra 15. oktober og frem til 31. desember.

Fet kommune tilbyr frem til 31. desember 2019 gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter blant annet: 

 • Energianalyse av din bolig på nett
 • Energirådgivning på telefon og e-post
 • Hjemmebesøk av energirådgiver (begrenset tilbud)
 • Informasjonsmøte om smarte energitiltak

Målsettingen med satsingen er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til lavere forbruk. 

 

Gratis og uforpliktende energirådgivning
Fet kommune gjennomfører i samarbeid med Akershus fylkeskommune en energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger, i perioden fra 15. oktober og frem til 31. desember. Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om hjemmebesøk av energirådgiver og energirådgivning på telefon og e-post. Du kan blant annet få råd om:

 • Etterisolering av vegger og tak
 • Bytting av vinduer og dører
 • Installering av varmepumpe
 • Solceller
 • Fjerning av oljefyr
 • Alternative energikilder
 • Støtteordninger fra Enova
   

Energianalyse på nett
Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

 

Energirådgivning på telefon og epost
Energirådgiver besvarer henvendelser på telefon og epost på mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Boligeiere kan også bestille telefonmøte med en energirådgiver som vil hjelpe med energianalyse av boligen og råd. Det er en egen kalenderfunksjon hvor boligeier selv kan finne et tidspunkt som passer.

Kalender booking: www.klimasmart.no

Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no

Rådgivning på telefon: 46626000

Hjemmebesøk av energirådgiver
Du kan få en energirådgiver hjem til deg. Dette er et begrenset tilbud. Boligeiere med store rehabiliterings behov vil bli prioritert. Ring 46626000 for avtale.

 

Informasjonsmøte om smarte energitiltak
Gå til www.klimasmart.no og se oversikt over møter i løpet av høsten. Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på www.klimasmart.no Det vil ukentlig bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Energirådgivningstjenestene er levert av Energiportalen AS og Energibygg AS. Kampanjen er i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Hvis du har spørsmål til kampanjen kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 46626000.

Tips en venn  Skriv ut