Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Logo HPV-vaksine til unge kvinner

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).  Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Vaksinen anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra november 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Fet kommune vil vaksinasjonstilbudet være på Helsestasjon for ungdom (Lokalene til Fet helsestasjon, Gamle Fetvei 13)
Mandag 27.08. 2018 kl 15:00 - 18:00
Mandag 10.09 kl 15:00 - 18:00
Mandag 24.09 kl:15:00 -18:00
Mandag 08.10 kl 15:00 - 18:00
Mandag 22.10 kl 15:00 - 18:00
Mandag 05.11 kl 15:00 - 18:00
Mandag 19.11 kl 15:00 - 18:00
Mandag 03.12l kl 15:00 - 18:00       Dette er siste mulighet for oppstart vaksinering hos oss!

Mange studiesteder har også vaksinering, hvia disse datoene ikke passer når du er her i Fet.

Alle kvinner født i 1991 og senere kan møte opp å få gratis vaksine disse dagene. Det er ikke hvor du er folkeregistrert, men hvor du oppholder deg som utløser retten til vaksine. Altså hvis du studerer i en av de store studietedene, plikter de å ha tilbudet til dere alle. (jmf. FHI sitt informasjonsbrev til kommunene nr 2)

Ved spørsmål ta kontakt på e-post helsetjenesten@fet.kommune.no

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no
 

Selvhjelp