Grunnskolen i Fet

I Fet er det fire barneskoler og en ungdomsskole.

Opplæringen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring.
Elevene skal utvikle kunnskap, ferdighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
Elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi de utfordringar som fremmer danning og lærelyst.
Alle former for diskriminering skal motarbeidest.

 

Kommunalsjef for oppvekst: Stein A. Røssaak
Skolefaglig rådgiver: Kirsti Aandstad Hettasch

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk