Grunnskolen i Fet

I Fet er det fire barneskoler og en ungdomsskole.

Opplæringen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring.
Elevene skal utvikle kunnskap, ferdighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
Elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning.
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi de utfordringar som fremmer danning og lærelyst.
Alle former for diskriminering skal motarbeidest.

 

Kommunalsjef for oppvekst: Stein A. Røssaak
Skolefaglig rådgiver: Kirsti Aandstad Hettasch