Gruppeledere i kommunestyret

Parti Gruppeleder Kontaktinformasjon

Valgperioden 2015-2019

Arbeiderpartiet Yngve Lofthus Teigen yngvel@live.no 
tlf 971 10 143
Fremskrittspartiet Arild Ormstad Mossing amossing@online.no
tlf 901 27 596
Høyre Arvid Mytting amytting@online.no
tlf 958 91 821
Kristelig Folkeparti  Victor Vastiampillai victor.vastiam@hotmail.com
tlf 932 69 719
Miljøpariet De Grønne Mette Sperre mette.sperre@gmail.com
tlf 906 81 147
Senterpartiet Anne Marie Oddlien Kvaal kvaal.aakrene@gmail.com
tlf 924 69 482
Sosialistisk venstreparti Kåre Steinsland

kaa.steins@gmail.com
tlf 934 99 568

Venstre Alf Richard Kraggerud

dirigentalf@hotmail.com
Tlf.: 966 25 534

 

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk