Guiding i Gansbruket museum

Gansbruke museum, hjul

Gratis guiding i Gansbruket museum på søndager kl. 13-17 i sommer.

Mai: 7., 14., 21. og 28.
Juni: 11., 18. og 25. 
August: 13., 20. og 27.
September: 3.

Grupper kan henvende seg til Gansbrukets venner ved Sigmund Budal mobil 913 22 294 for guiding og evt. kjøring av saga på andre dager enn oppsatt.
Velkommen!

Guiding sommer 2017