Har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Samtidig viser forskning at slektsfosterhjem kan være mer stabile.

Fosterhjem illustrasjon

I Akershus er andelen barn i fosterhjem i slekt og nettverk 24 prosent av alle barn i fosterhjem. I en fersk undersøkelse svarer 3 av 4 at de ville vurdere å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien eller nettverket hadde behov for det. Dette tilsier et uutnyttet potensial for å plassere barn hos egen slekt eller nettverk.

Lurer du på om du kan bli fosterforelder for et barn du vet trenger fosterhjem? Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen, eller få mer informasjon fra fosterhjemstjenesten.

Ta gjerne kontakt med: 
Fosterhjemstjenesten i Akershus

Telefon: 466 16 800
E-post:  FT.Ost.Akershus@bufetat.no

Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk på fosterhjem.no

Tips en venn  Skriv ut