Heiadammen skal rehabiliteres i 2016

Fet kommune overtok Heiadammen fra nyttår 2016. Hensikten med overtagelsen er å rehabilitere dammen og ivareta området for rekreasjon og friluftsliv. Selve dammen er i svært dårlig forfatning. Ny løsning er ferdig prosjektert og vil bli lagt ut til offentlig anskaffelse innen kort tid. Av hensyn til sikkerheten og bygging av ny dam vil vannstanden bli holdt på et minimum til ny dam er ferdig høsten 2016.

Varsjøen og Hvalstjern vil ikke bli berørt av arbeidene og vil ha normal vannstand. God bading!

Heiavannet ny dam.jpg

 

 

Tips en venn  Skriv ut