Mestre hverdagen

Hverdagsrehabilitering

Oversikt over hverdagsrehabilitering i kommunen
Søknadsskjema
Brosjyre
hvr@fet.kommune.no

Bostøtte

Bostøtte

Klikk for å se oversikt over bostøtte i kommunen

Leger & fastleger

Leger i kommunen

Klikk for å se oversikt over leger i kommunen

Kommunens tilbud

Helsetjenester

Klikk for å se oversikt over kommunens helsetjeneste

Kommunens tilbud

Psykisk helse og rus

Klikk for å se oversikt over kommunens helsetjeneste

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Selvhjelp

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...

Helse, omsorg og NAV

Alle som bor eller oppholder seg i en kommune har krav på nødvendig helsehjelp.  Her finner du relevant informasjon om dette.