Helse, omsorg og NAV

Alle som bor eller oppholder seg i en kommune har krav på nødvendig helsehjelp.  Her finner du relevant informasjon om dette.

Kontakt oss

Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00

Selvhjelp