Strektegning gravid kvinne

Treff for gravide på Fet helsestasjon våren 2019

 Treffene arrangeres for at gravide kan treffe andre gravide, men det er også lagt opp til samtale rundt noen temaer som kanskje er interessante. ...

HELSESYKEPLEIER er det nye navnet på helsesøster

Utenom navneendringen har ingenting forandret seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sykepleiere med videreutdanning/master og jobber for å hjelpe barn og ...

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...

Helsestasjonstjenesten i Fet kommune

Dette er et tilbud til alle barn under skolepliktig alder som oppholder seg i Fet kommune. Vi tar kontakt med familien så raskt vi får beskjed fra bar...

Vi skal gi råd og veiledning til alle familier med barn under skolepliktig alder

Fet helsestasjon er et tilbud til alle barn under skolepliktig alder i Fet kommune

Helsestasjonen gir helsekontroller, følger opp anbefalt vaksinasjonsprogram, gir råd og veiledning om vekst og utvikling for alle barn. Vi kan også væ...

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no