Er desverre stengt mandag 15.april 2019

Helsestasjon for ungdom (HFU) !

Men er som vanlig åpen mandag 29.april. Vår åpningstid er mandager kl 15:00 - 18:00. Du finner oss på Fet helsestasjon, Gamle Fetvei 13, Fetsund...
Logo HPV-vaksine til unge kvinner

Siste innspurt på tilbudet.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de ...

Helsestasjon for ungdom (HFU) !

Dette er et tilbud til deg mellom 13 og 23 år som ønsker råd og veiledning i helsespørsmål (somatisk eller psykisk).

HELSESYKEPLEIER er det nye navnet på helsesøster

Utenom navneendringen har ingenting forandret seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sykepleiere med videreutdanning/master og jobber for å hjelpe barn og ...

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no