Helsestasjonstjenesten i Fet kommune

Dette er et tilbud til alle barn under skolepliktig alder som oppholder seg i Fet kommune. Vi tar kontakt med familien så raskt vi får beskjed fra barselavdelingen om at fødsel har funnet sted. Vi følger opp vekst, utvikling og vaksinasjonsprogrammet for barnet.

Helsestasjonen i Fet kommune skal være et tilbud til alle barn med deres familier i Fet kommune. Vi følger opp vekst, utvikling - både motorisk og  psykososialt, og vakisnasjonsprogramet. Vi handler ut fra de funn som blir gjort.

Hjemmebesøk etter fødsel (prioritet på førstegangsfødende og nytilflyttede)

Helsekontroller og vaksinasjoner, med råd og veiledning i forhold til vekst og  utvikling.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Veiledning og støtte til foreldrene.

Vi deltar i det tverrfaglige samarbeidet i Fet kommune ved hver barnehage

Vi jobber tverrfaglig, derfor er vi flere profesjoner her ved helsestasjonen. Vi samarbeider med familien til den enkelte barn/ungdom, og med barnehager, skoler, PPT, Barneverntjenesten,  Akershus Universitetssykehus, herunder Barneklinikken, kvinneklinikken, barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Åråsen blant annet. I tillegg har vi samarbeid med alle andre tjenester i kommunen som jobber med barn og unge  som psykisk helsetjeneste og kommunens fastleger.

Føre var enn etter snar – er et gammelt uttrykk. Vi ønsker å være der sammen med dere før situasjonen er blitt et problem, mens situasjonen ennå bare er litt vanskelig og utfordrende. Vi vil være en samtalepartner for foreldrene om det å være foreldre, om utfordringene vi har som foreldre i hverdagen.

Derfor er ingen problemstilling for liten til å drøfte med noen av oss hvis DU trenger det.

 

Tips en venn  Skriv ut