Helsetjenesten

Helsetjenesten skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal få den helsetjenesten de har behov for og krav på, i form av enten forebyggende, helsefremmende, rehabiliterende eller behandlende tiltak. Helsetjenesten består av:

  • Helsestasjon og skolehelsetjeneste (inkl. helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste og smittevern)
  • Ergo/fysioterapi
  • Miljørettet helsevern
  • Legetjenesten (inkl. legevakt)
  • Psykisk helse og rus (inkl. dagsenter og boliger)
  • Folkehelse

Enhetsleder: Gøril Stensrud