Helsetjenesten

Helsetjenesten skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal få den helsetjenesten de har behov for og krav på, i form av enten forebyggende, helsefremmende, rehabiliterende eller behandlende tiltak. Helsetjenesten består av:

  • Helsestasjon og skolehelsetjeneste (inkl. helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste og smittevern)
  • Ergo/fysioterapi
  • Miljørettet helsevern
  • Legetjenesten (inkl. legevakt)
  • Psykisk helse og rus (inkl. dagsenter og boliger)
  • Folkehelse

Enhetsleder: Gøril Stensrud

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk