Logo HPV-vaksine til unge kvinner

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).  Vaksinen anbefales til unge ...

Nytt telefonsystem for Helsetjenesten i Fet kommune

Onsdag 11.10.2017 kl 12:00 går vi over til nytt telefonsystem, men vårt hovednummer  63 88 77 80 blir uforandret.

Helsetjenester

Alle som bor og oppholder seg i en kommune, har rett på nødvendig helsehjelp.

Psykososialt kriseteam i Fet kommune

Ved kriser/ulykker kan kriseteamet nåes via legevakt telefon 116117.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no