Logo HPV-vaksine til unge kvinner

Siste innspurt på tilbudet.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de ...

Det innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus, og psykisk helse for barn og unge.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastle...
Mann ute i det fri

Hverdagsrehabilitering i Fet

I hverdagsrehabilitering fokuserer vi på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen. Det er bruker selv so...

Telefonsystem for Helsetjenesten i Fet kommune

Onsdag 11.10.2017  gikk vi over til nytt telefonsystem, men vårt hovednummer  63 88 77 80 blir uforandret.

Helsetjenester

Alle som bor og oppholder seg i en kommune, har rett på nødvendig helsehjelp.

Psykososialt kriseteam i Fet kommune

Ved kriser/ulykker kan kriseteamet nåes via legevakt telefon 116117.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no