Stortingsvalget 2017

Her er valgresultater for Fet

Her finner du kretsrapporter, valgdeltakelse og en signert valgprotokoll for vår kommune.

På siden valgresultat.no kan du også gå dypere i materien.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

Telefon: 64 84 25 75 / 64 84 20 00

Klikk her for mer informasjon