Stortingsvalget 2017

Her er valgresultater for Fet

Her finner du kretsrapporter, valgdeltakelse og en signert valgprotokoll for vår kommune.

På siden valgresultat.no kan du også gå dypere i materien.

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00