forside framsikt

Her finner du rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannen presenterte i kveld sitt forslag til budsjett for 2019. Her kan du se presentasjonen og selve budsjettforslaget i nettversjon.

Her kan du lese forslaget til budsjett på web

Har du innspill til budsjettet? Frist for å gi innspill, er 22.november. Alle innspill vedlegges politisk behandling.

Har du et dokument (word, pdf el), kan du sende inspillet til postmottak@fet.kommune.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut