Gansbruket sag, hjul

Halvorsens samlinger

En samling av gamle sager og redskaper. Utstilt i Gansbruket museum, Gansvika.
Blesasamlingen, kjøkken

Blesasamlingen

En samling møbler og gjenstander fra gården Blesa. Samlingen er utstillt i 2. etasje på Lund, Fetsund lenser.  
Gamle bøker, lokalhistorisk arkiv

Lokalhistorisk arkiv

Samling av gamle protokoller og lokalhistoriske arkivalia fra lag, foreninger, instutisjoner og enkeltpersoner i Fet.