Hjemmehjelp - satser

Husstandens samlede netto årsinntekt 2018 2019

Hjemmehjelp – satser per måned i hele kroner

Inntil 185.152 kr (2G) 205 210
Mellom 2G og 3G 645 645
Mellom 3G og 4G 1.293 1.345
Mellom 4G og 5G 1.792 1.850
Over 5G 2.408 2.480

Hjemmehjelpssatsene regnes ut etter abonnementsprinsippet dvs. hjemmehjelp annenhver uke (halvparten  av beløpene i tabellen).

Satsene justeres etter statens satser (folketrygdens grunnbeløp = G) og beregnes av den totale netto inntekten per husstand. Satsene justeres av kommunestyret fra 1. januar hvert år, og den følger folketrygdens grunnbeløp (G),pr. 1.5.2017:

1G: 1 x 93.634 kr
 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter