Hjemmekompostering av matavfall

Beskrivelse

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen. Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge. Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet.  Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Romerike avfallsforedling, ROAF, håndterer hjemmekompostering for Fet kommune.

Se mer på ROAFs hjemmeside

Målgruppe

Privathusholdninger

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere

Det lokale avfallsselskapet, Grønn hverdag og det lokale hagelaget

Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 10:23

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Tjenestebeskrivelser

Artikler og nyheter