Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten skal hjelpe brukerne til å bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig. Tjenesten har også ansvar for dagsenteret og omsorgsboligene på Pålsetunet bo- og omsorgssenter.

Enhetsleder: Hilde Gulli