Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten skal hjelpe brukerne til å bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig. Tjenesten har også ansvar for dagsenteret og omsorgsboligene på Pålsetunet bo- og omsorgssenter.

Enhetsleder: Hilde Gulli

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk