Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie og hjemmehjelp til deg som bor hjemme og har et hjelpebehov.

Hvem kan søke om hjemmesykepleie

Du bor hjemme eller oppholder deg i Fet kommune.

  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel medisiner, sårbehandling eller pleie.
  • Du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv.
  • Du trenger noen som observerer/utreder din helsetilstand i hjemmet.

Hvem kan søke om hjemmehjelp

  • Du bor hjemme eller oppholder deg i Fet kommune.
  • Du har et helseproblem eller en funksjonssvikt som medfører behov for praktisk hjelp til å greie dagliglivets gjøremål (f.eks matlagning, klesvask, rengjøring).

Hjemmetjenesten har kontor på Pålsetunet bo- og servicesenter. Telefontiden er fra kl. 0800-1000 og kl. 1400-1500.

Se under tjenestebeskrivelser til høyre på siden hvilke tjenester vi kan tilby. Tildelingskontoret behandler søknadene. Se link til søknadsskjema nede til høyre under "Selvbetjening".
 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut