Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie og hjemmehjelp til deg som bor hjemme og har et hjelpebehov.

Hvem kan søke om hjemmesykepleie

Du bor hjemme eller oppholder deg i Fet kommune.

  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel medisiner, sårbehandling eller pleie.
  • Du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv.
  • Du trenger noen som observerer/utreder din helsetilstand i hjemmet.

Hvem kan søke om hjemmehjelp

  • Du bor hjemme eller oppholder deg i Fet kommune.
  • Du har et helseproblem eller en funksjonssvikt som medfører behov for praktisk hjelp til å greie dagliglivets gjøremål (f.eks matlagning, klesvask, rengjøring).

Hjemmetjenesten har kontor på Pålsetunet bo- og servicesenter. Telefontiden er fra kl. 0800-1000 og kl. 1400-1500.

Se under tjenestebeskrivelser til høyre på siden hvilke tjenester vi kan tilby. Tildelingskontoret behandler søknadene. Se link til søknadsskjema nede til høyre under "Selvbetjening".
 

 

2014-10-24 Nina Østnes
Tips en venn  Skriv ut