Høgås batteri

Høgås batteri

Høgås batteri, eller Svinndalsfestningen som den ofte kalles, er et av de best bevarte kulturminner i Fet. Forsvarsanlegget ble anlagt i 1902 som et ledd i opprustningen av Norge og Glommenlinjen i årene etter 1900.  

Batteriets hovedoppgave var å stanse eller sinke fiendtlig fremrykning øst for Øyeren mot Fetsund og Fetsund batteri, og kontrollere fremrykningsaksene mellom Blaker i nord og Fossum i sør. I 1905 var Fetsund og Høgås batterier oppsatt med tilsammen ca 1450 mann.

Anlegget har standplasser for tolv kanoner fordelt på tre avsatser, tre på vestre, fem på midtre og fire på østre avsats. Et langt brystvern går helt ut til sideflankene og bak brystvernet er det forsenkede dekningsgroper mellom standplassene. Orienteringsbordet står bak venstre batterifløy.

Høgås batteri eies av Forsvaret og er fredet.

Batteriet er skiltet ved Rv. 22. Parkeringsmuligheter ved veien for noen få biler. Følg den gamle batteriveien 400 meter opp til batteriet.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk