Høring om Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026

Kollage, skolebygg i Fet

Fast utvalg for undervisning og oppvekst har i møte 30.05.2017 vedtatt å sende Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026 ut på høring.
 

Høringsfristen er satt til mandag 24. juli 2017. Dersom dere ønsker å uttale dere ber vi om at høringssvar sendes til postmottak@fet.kommune.no

(saken er oppdatert med 2 nye vedlegg fra informasjonsmøtet, 1.juni: "Skolebruksplan_Utredning_4 per side.pdf" og "Presentasjon Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026.pdf")