Illustrasjon kommuneplan liten

Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel i Fet kommune

Fast utvalg for plansaker i Fet kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens §11-14, i møte den 25. februar sak nr. 2/19, at forslag til kommun...
kulturminneplan-liten

Høring - Kulturminneplan for Fet Kommune

Formannskapet i Fet kommune vedtok i sitt møte 8.10.2018, sak 135/18, at forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 ...
Illustrasjon oppstart

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Stangeskovene Fetsund, gnr. 19 bnr. 25 mfl

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 33/18, å sende Forslag til ...
Illustrasjon Riddersand skole

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Riddersand skole

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 32/18, å sende forslag til ...
Dalen skole illustrasjon

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Dalen skole, barnehage og idrettsanlegg

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok fast utvalg for plansaker i Fet kommune i møte den 26.11.2018, sak nr. 31/18, å sende forslag til ...
Illustrasjon boliger på Balnes

Varsel om oppstart av detaljregulering for Nye boliger på Balnes - Fetveien 307

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan på Balnes i Fet kommune for eiendommene med gnr 13 bnr 3...
Illustrasjon, høring løkenåsen 3b

Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen B3

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 22.10.2018 sak nr. 104/18 detaljreguleringsplan 0203 R1...

Forslag til lokal forskrift om åpen brenning

Fet kommune legger med dette forslag til lokal forskrift om åpen brenning ut på høring

Oppstart av navnesak 2017 – Løken/Løykje i Fet kommune

Statens kartverket har iverksatt formell navnesak på navnet Løken / Løykje. Hensikten er fastsette offisiell skrivemåte der det foreligger flere skriv...

Plankunngjøringer

På denne siden har man tilgang til både aktuelle og tidligere plankunngjøringer.

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk