Hovinhøgda skole

Picasa 2.7

Hovinhøgda er en barneskole med ca. 360 elever.

Skolen ligger vakkert til, med vidt utsyn over Raumernes gamle rike. Vi har nordens største innlandsdelta – nordre Øyeren naturreservat- og Fetsund lensemuseum for våre føtter, omgivelser med åker og eng, skog og marker.

Skolen ble tatt i bruk i 1957. Skolen er senere bygd ut i flere etapper. Elevene våre har valgt seg sitt eget slagord:

Hovinhøgda - best i bøgda!

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Garderveien 4, Fetsund
Tlf.: 63 88 27 70
hovinhogda.skole@fet.kommune.no

Rektor: Torun H. Skrimstad
torun.h.skrimstad@fet.kommune.no