Hva skal veien hete?

Det er i alt 22 gate- eller veinavn navn i Fet som må skifte navn som følge av kommunesammenslåingen. Den 29. april Fast utvalg for plansaker i Fet kommune endelig vedtak i saken, og i løpet av sommeren vil de fleste nye skilt være på plass. Alle endringer skal være gjort innen 31. august.

Veier med nye navn

Eksisterende navn  

Nytt veinavn

Baldersvei

Brages vei

Bergveien

Torudbakken

Borgenveien

Vinsnesveien

Bråtenveien

Bråtenstubben

Engerveien

Engerkleiva

Fladenveien

Olderveien

Fossveien

Tienveien

Hagaveien

Fråstadveien

Helleveien

Hellelia

Jensrudveien

Asta Jensruds vei

Kneika

Balneskneika

Løkkaveien

Løkkasletta

Meieriveien

Dalheimveien

Mølleveien

Bølertjernveien

Nittebergveien

Vinternveien

Nygårdsveien

Ingebjørg Lykkens vei

Rådyrveien

Tingsrudveien

Skoleveien

Åkrene skolevei

Sørliveien

Kjustadhagan

Vardeveien

Einersvingen

Vestbyveien

Sanderudveien

Ånnerudveien

Haugveien

 

Hva skjer nå?

- Det er kommunens jobb å informere beboerne om hvilken ny adresse de vil få. De fleste av dem som er berørte vil kun bytte veinavn, men noen vil bytte husnummer i tillegg. Kommunen vil også informere om når den nye adressen skal tas i bruk. Det skjer når veinavnet er ført inn i matrikkelen (det offentlige registeret over fast eiendom):
- Først skal beboerne varsles om adresseendringen, deretter sendes vedtaket om navneendring ut, og ny adresse gjelder. For det fleste vil dette skje i løpet av sommeren.

De oppkalte

Noen av de nye vei- og gatenavnene stammer fra personer som Fet kommune ønsker å hedre: Asta Jensrud og Ingebjørg Lykken. Hvordan har disse gjort seg fortjent til et veinavn?

Asta Jensrud:
Asta Jensrud født 1923 var en dame alle kjente, hyggelig og hjelpsom og ble ofte tilkalt som kokke eller annen hjelp i nærområdet på Roven. Asta var ugift og har ingen direkte etterkommere.

Ingebjørg Lykken:
Ingebjørg Lykken født (1903- 1980) hun var lærerinne på Øvredalen skole og bodde mange år i lærerboligen i det gamle skolehuset på Nygård. Hun bygde seinere hus nede i Gansdalen.

Misfornøyd?

For den som mener at den forrige adressen var bedre: Det er ikke klageadgang i slike saker. Det har vært et bredt samarbeid om navnevalgene i forkant, og at Språkrådet har vært inne i saken med sine anbefalinger i etterkant. Men det finnes ett forhold som kan påklages i saker rundt veinavn:

- Hvis du har atkomst til eiendommen din fra en annen vei enn det som er adressen din, har du klagerett. Har du adresse Fiolveien 5, men innkjøring fra Tiurveien har du rett til å klage. Du kan også klage over måten veinavnet er stavet på.

Bakgrunn

Vedtak i Fellesnemnda for Fet, Skedsmo og Sørum - 16.05.2018: I Fet, Skedsmo og Sørum kommuner endres veinavnene i henhold til vedlegg a, slik at Lillestrøm kommune får entydige veinavn fra 01.01.2020.

2019-06-25 Nils Johan Fosli
Tips en venn  Skriv ut