Mann ute i det fri

Hverdagsrehabilitering i Fet

I hverdagsrehabilitering fokuserer vi på mestring av dagliglivets aktiviteter, og det å være mest mulig selvstendig i hverdagen. Det er bruker selv som identifiserer hvilke aktiviteter som oppleves som viktig for dem å mestre, og som settes som mål for rehabiliteringsperioden. Treningen skjer hjemme hos bruker eller i nærmiljøet i en intensiv, tidsavgrenset periode (4-6 uker), både sammen med en fra teamet og alene. Intensiteten avtar etter hvert som bruker blir bedre.

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsform, og det vil komme en ergo-terapeut og fysioterapeut hjem til bruker. Eventuelt kommer det en sykepleier eller helsefagarbeider i tillegg.

Sammen med bruker setter vi opp en rehabiliteringsplan ut fra målene han eller hun har satt seg. Hver uke får man en ukeplan med oversikt over treningsavtaler og egentrening. Fremgangen evalueres, og vi justerer tiltak og mål når det er nødvendig. Vi har fokus på brukers ressurser og å hente frem motivasjon hos den enkelte.

Hvem det passer for

Hverdagsrehabilitering passer for dem som bor hjemme og opplever at det blir mer og mer vanskelig å mestre dagliglivets aktiviteter. Funksjonsfallet kan ha skjedd gradvis eller plutselig.

  • De som ønsker å bo hjemme og klare seg selv i størst mulig grad.
  • De som har hverdagsaktiviteter man ønsker å mestre igjen. For eksempel dusje selv, lage mat, vaske klær, hente posten, gå på café eller ta bussen.
  • De som er motivert for en periode med økt fokus på mestring og trening.

Søke om tjenesten

Bruker selv kan søke om tjenesten, eller få hjelp til å søke. Det søkes om tjenesten ved å fylle ut og sende inn «Søknad om hverdagsrehabilitering». Teamet vil vurdere om bruker er egnet for hverdagsrehabilitering.

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om tjenesten!

Kontakt hverdagsrehabiliteringsteamet

Miriam L. Hallqvist
Ergoterapeut
477 96 449

Trine Roska
Fysioterapeut
477 93 672

Epost til hverdagsrehabiliteringsteamet

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no