Hva skjer?

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
26.04.2017
17:30 Folkebad
26.04.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
26.04.2017
11:00 - 13:00 Datatreff Åpent arrangement
27.04.2017
10:00 - 14:00 Gansbruket - åpent museum Åpent arrangement
27.04.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
27.04.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
27.04.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
29.04.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
29.04.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
29.04.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
01.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
01.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
01.05.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
02.05.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
02.05.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
03.05.2017
17:30 Folkebad
03.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
04.05.2017
10:00 - 14:00 Gansbruket - åpent museum Åpent arrangement
04.05.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
04.05.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
04.05.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
06.05.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
06.05.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
06.05.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
08.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
08.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
08.05.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
08.05.2017
10:30 Skogtur med Jan Åpent arrangement
08.05.2017
11:00 Trivselssenteret Dalheim
09.05.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
09.05.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
10.05.2017
17:30 Folkebad
10.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
10.05.2017
11:00 - 13:00 Datatreff Åpent arrangement
11.05.2017
10:00 - 14:00 Gansbruket - åpent museum Åpent arrangement
11.05.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
11.05.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
11.05.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
13.05.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
13.05.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
13.05.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
15.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
15.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
15.05.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
16.05.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
16.05.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
17.05.2017
17:30 Folkebad
17.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
18.05.2017
10:00 - 14:00 Gansbruket - åpent museum Åpent arrangement
18.05.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
18.05.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
18.05.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
18.05.2017
17:30 - 20:30 Fet-karusellen 1. løp Åpent arrangement
20.05.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
20.05.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
20.05.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
22.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
22.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
22.05.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
22.05.2017
10:30 Skogtur med Jan Åpent arrangement
23.05.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
23.05.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
24.05.2017
17:30 Folkebad
24.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
25.05.2017
10:00 - 14:00 Gansbruket - åpent museum Åpent arrangement
25.05.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
25.05.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
25.05.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
27.05.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
27.05.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
27.05.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
29.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
29.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
29.05.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
30.05.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
30.05.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
31.05.2017
17:30 Folkebad
31.05.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
31.05.2017
11:00 - 13:00 Datatreff Åpent arrangement
31.05.2017
19:30 Sommerkonsert Åpent arrangement
01.06.2017
10:00 - 14:00 Gansbruket - åpent museum Åpent arrangement
01.06.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
01.06.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
01.06.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
03.06.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
03.06.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
03.06.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
05.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
05.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
05.06.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
06.06.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
06.06.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
07.06.2017
17:30 Folkebad
07.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
08.06.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
08.06.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
08.06.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
10.06.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
10.06.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
10.06.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
10.06.2017
09:00 - 18:00 Halv-Fet Triathlon 2017 Åpent arrangement
11.06.2017
13:00 - 16:00 Erik Norakers minnestevne Åpent arrangement
12.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
12.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
12.06.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
13.06.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
13.06.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
14.06.2017
17:30 Folkebad
14.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
15.06.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
15.06.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
15.06.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
17.06.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
17.06.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
17.06.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
19.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
19.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
19.06.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
19.06.2017
10:30 Skogtur med Jan Åpent arrangement
20.06.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
20.06.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
21.06.2017
17:30 Folkebad
21.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
22.06.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
22.06.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
22.06.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
22.06.2017
17:30 - 21:00 Fet-Karusellen 2. løp Åpent arrangement
24.06.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
24.06.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
24.06.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
26.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
26.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
26.06.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
27.06.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
27.06.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
28.06.2017
17:30 Folkebad
28.06.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
29.06.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
29.06.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
29.06.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
01.07.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
01.07.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
01.07.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
03.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
03.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
03.07.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
04.07.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
04.07.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
05.07.2017
17:30 Folkebad
05.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
06.07.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
06.07.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
06.07.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
08.07.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
08.07.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
08.07.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
10.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
10.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
10.07.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
11.07.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
11.07.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
12.07.2017
17:30 Folkebad
12.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
13.07.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
13.07.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
13.07.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
15.07.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
15.07.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
15.07.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
17.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
17.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
17.07.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
18.07.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
18.07.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
19.07.2017
17:30 Folkebad
19.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
20.07.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
20.07.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
20.07.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
22.07.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
22.07.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
22.07.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
24.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
24.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
24.07.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
25.07.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
25.07.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
26.07.2017
17:30 Folkebad
26.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
27.07.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
27.07.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
27.07.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
29.07.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
29.07.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
29.07.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
31.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
31.07.2017
19:00 Korøvelse for Fet bygdekor Åpent arrangement
31.07.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
01.08.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
01.08.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
02.08.2017
17:30 Folkebad
02.08.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
03.08.2017
18:00 - 21:00 Fet fritidsklubb Åpent arrangement
03.08.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
03.08.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
05.08.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
05.08.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
05.08.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
07.08.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
08.08.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
08.08.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
09.08.2017
17:30 Folkebad
09.08.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
10.08.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
10.08.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
12.08.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
12.08.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
12.08.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
13.08.2017
09:00 - 17:00 GlommaDyppen 2017
14.08.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
15.08.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
15.08.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
16.08.2017
17:30 Folkebad
16.08.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
17.08.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
17.08.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
19.08.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
19.08.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
19.08.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere
21.08.2017
16:00 Aktiv for livet - Tilrettelagt aktivitet
22.08.2017
19:15 Aktiv for livet - Internasjonal Dametrim
22.08.2017
20:00 Aktiv for livet - AquaFitness og Trim i vann
23.08.2017
17:30 Folkebad
23.08.2017
19:00 Korøvelse for Fet kirkekor Åpent arrangement
24.08.2017
15:30 Aktiv for livet - Seniortrim i vann (60+)
24.08.2017
20:45 Aktiv for livet - Trim i vann
26.08.2017
08:30 Aktiv for livet - Internasjonal Herretrim
26.08.2017
13:15 Sammen aktiv for livet - Turn, Styrke og Klatring
26.08.2017
15:00 Aktiv for livet - svømming for fleridrettsutøvere