Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)