Informasjon om byggeprosjekt på Riddersand skole

Riddersand skole

Fet kommune er i stor vekst i antall barnehage- og skolebarn. Som følge av dette skal Riddersand skole utvides til en kapasitet på inntil 540 elever og noe over 50 ansatte. Utvidelsen skjer ved et nytt skolebygg for 5-7 trinn nord for Ridderhallen. Bygget skal inneholde ny gymsal, undervisningsarealer for 5-7 trinn, arbeidsplasser og personalrom for lærerne på 5-7 trinn. Nybygget har et bruttoareal (BRA) på ca. 3500 m2. Byggeperioden er fra dags dato og bygget skal være ferdigstilt før skolestart 2020.

Som en del av forprosjektet er det utført geotekniske utredninger på bakgrunn av eksisterende og nye grunnundersøkelser. Det er også gjennomført uavhengig kontroll på de geotekniske forutsetningene og den geotekniske prosjekteringen som ligger til grunn for det som bygges.

Entreprenør SEBY AS har nå fått igangsettingstillatelse for arbeidene med det nye skolebygget på Riddersand skole, og første spadetak tas mandag 27 mai 2019 kl. 10:30.

 

Kontakt oss

Samfunn og næring, rådhuset
Kirkeveien 85

Tlf:. 63 88 61 00