Informasjon om dronebruk - fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har utarbeidet 5 hovedregler for dronelek.

Drone - norsk
Drone - norsk
Drone - engelsk
Drone - engelsk

Luftfartstilsynet har utarbeidet 5 hovedregler for dronelek:

1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4: Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/dronelek/

Tips en venn  Skriv ut