Informasjon om Frisklivssentralen i Fet og Sørum kommuner

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er voksne personer i aldersgruppa 18 - 67 år, som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom/plager, eller for å kunne leve bedre med sykdom/plager de allerede har fått.

Deltagere blir henvist av fastlege på egen frisklivsresept til et 12-ukers strukturert oppfølgingstilbud ved Frisklivssentralen. Frisklivssentralen tilbyr hjelp til atferdsendring og mestring av egen helse gjennom individuell- og gruppeveiledning, grupper for fysisk aktivitet og kurs innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt. Frisklivssentralen arrangerer også kurs innen belastningsmestring (KIB), depresjonsmestring (KID), angstmestring og mindfulness i samarbeid med Psykisk helse og rus. Veiledning og oppfølging er gratis, mens det ved deltagelse på enkelte aktiviteter og kurs tilkommer en liten egenandel.

Se vedlagte informasjonsmatriell.

Kontakt oss

Besøksadresse: Kirkeveien 91, 1900 Fetsund (etter avtale)
Tlf.: 468 98 473

e-post: frisklivssentralen@fet.kommune.no