Legejournal

Informasjon om ombygging Nedre Romerike Legevakt

Nedre Romerike legevakt har planlagt en ombygging og utvidelse av sine lokaler. Dette arbeidet utføres for å kunne bedre ivareta legevaktens brukere og samarbeidspartnere ved å øke kapasiteten både ved oppmøte og telefon.

Legevakten vil ha redusert kapasitet i byggeperioden spesielt på dagtid. Selve byggeperioden starter opp mandag 5. august og vil vare til og med 18. oktober, dvs uke 32-42.

I perioden for ombygging, henstiller vi publikum om i størst mulig grad benytte sin fastlege. Vi henstiller også fastlegene i legevaktens ansvarsområde om å ha god kapasitet på øyeblikkelig hjelps timer i byggeperioden.

Tips en venn  Skriv ut

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no