Informasjonsmøte om Løkenåsen boliger og dagaktivitetssenter

Illustrasjon: Vindveggen arkitekter

Mandag 22 oktober vedtok kommunestyret at Løkenåsen Boliger og Dagaktivitetssenter skal bygges. I den forbindelse er det satt opp et informasjonsmøte for de som har spørsmål rundt prosjektet. Informasjonsmøtet blir i Kommunestyresalen i Fet Rådhus torsdag 29. november 2018 kl. 18:00.

Prosjektet består av 12 tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne, et aktivitetssenter og kontorer. Bygget er på ca. 2.200 kvadratmeter. Illustrasjonen som er vedlagt er foreløpig og kan bli endret noe i forbindelse med at valgte totalentreprenør, Seby AS, sin detaljprosjektering av prosjektet.

Beregnet til å vare i 14 måneder
Seby AS vil søke om rammetillatelse i nær fremtid. Byggeperioden er beregnet å være 14 måneder fra første igangsettingstillatelse er gitt i byggesaken. Seby AS vil prøve å styre anleggstrafikken slik at den blir til minst mulig sjenanse for naboene, men arbeidene vil medføre anleggstrafikk i Klokkerudveien og Løykjelia i byggeperioden. Seby AS vil umiddelbart sette opp en liten brakkerigg som vil brukes som kontor og oppholdsrom like ved tomten på andre siden av gang- og sykkelveien, riggen utvides etter nyttår til 2 etasjer.

Kontaktpersoner i prosjektet:

  • Byggherrerepresentant Fet kommune: Torgeir Alvestad Mobil 911 95 915
  • Anleggsleder Seby AS: Børre Søraas-Sæther Mobil 917 77 026
  • Prosjektleder Seby AS: Kjetil Heltorp Næss Mobil 917 50 685

 

Kontakt oss

Engaveien 6, 2000 Lillestrøm

Tlf 63 88 61 00