Innbyggerforslag

Innbyggerinitiativ betyr at du som innbygger i en kommune eller fylkeskommune har rett til på visse vilkår å kreve at et konkret forslag blir satt på den politiske dagsorden og blir behandlet av kommunestyret eller fylkestinget. Initiativretten er ment som et virkemiddel for å få fremmet nye saker. Den er ikke ment som en adgang til å få tatt avgjorte saker som man har vært uenige i utfallet av, opp på nytt.

Her kan du legge inn forslaget ditt: minsak.no

logo minsak.jpg

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Rådhuset, Kirkeveien 85
Tlf 63 88 61 00

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk