Inneklima i skoler og barnehager

Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Dersom du som elev, forelder eller foresatt skulle oppleve bekymringsfulle forhold knyttet til inneklima eller andre miljøforhold ved kommunens skoler og barnehager, kan miljørettet helsevern kontaktes. Miljørettet helsevern har tilsynsmyndigheten i slike saker.

Har du som elev, forelder eller foresatt bedt om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ansvaret for overholdelse av til enhver tid gjeldende regelverk ligger til ledelsen ved den enkelte skole. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer og bygninger ligger hos Fet kommune ved Eiendomsavdelingen.

Kontakt oss

Gamle Fetvei 13, 2. etg
tlf 63 88 77 80
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl 8-14.

helsetjenesten@fet.kommune.no
 

Artikler og nyheter