Innføringsklasse for minoritetsspråklige

Opplæring i norsk for minoritetsspråklige elver
Fet kommune gir tilbud om intensiv opplæring i norsk til elever med minoritetspråklig bakgrunn i innføringsklasse. Tilbudet til elever fra1.-10. trinn gis på Jahren gamle og er knyttet til Riddersand skole.
Elevene vil sosialt bli knyttet til en klasse på skolen i det årstrinn de tilhører. De er sammen med gruppen/klasse i praktisk estetiske fag: kroppsøving, musikk, kunst og håndverk og mat og helse.
Morsmålet er viktig støtte i norskopplæringen. Morsmålet hjelper eleven til å oppklare språklige problemer i undervisningen. Faglæring på morsmålet (to-språklig fagopplæring)bidrar til at eleven lettere forstår hva som står i læreboka, og hva den norske læreren sier.

Formål
Elever i grunnskolen har etter Opplæringslovens §2-8(grunnskolen) og §3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.
Læreplanen i grunnleggende norsk er en overgangsplan som bare skal nyttes til elevene er i stand til å følge opplæringen på sitt trinn. Elevene gis dette tilbudet i 1 år, maks 2 år.
Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Opplæringen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk. Opplæringen må derfor ses i sammenheng med opplæringen i øvrige fag og læreplanen i norsk. Det skal legges til rette for at elevene gjennom utvikling av gode læringsstrategier og innsikt i egen språklæring utvikler sine norskspråklige ferdigheter så raskt som mulig.

Informasjon på tigrinja

Informasjon på polsk PDF document ODT document

Informasjon på engelsk PDF document ODT document

 

 

Kontakt oss

Postadresse: 
Postboks 100, 1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådmannskontoret,
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00