Purringer fra Fet kommune

Alle purringer fra Fet kommune vil sendes ut fra Nedre Romerike Kemnerkontor.

Kontakt oss

Økonomienheten, rådhuset
Kirkeveien 85, Fetsund
Tlf 63 88 61 00