Innkalling til stiftelsesmøte for Lillestrøm musikkråd

Trompet

I forbindelse med kommunesammenslåingen ønsker Skedsmo musikkråd, Fet musikkråd og deler av Sørum kulturforum, å etablere Lillestrøm musikkråd. Stiftelsesmøtet avholdes på Lillestrøm Rådhus, onsdag 10.april klokken 18:30

Musikkrådet er et viktig organ for å fremme musikkens interesser ovenfor kommunen. Kommunen har gitt signaler om at den hovedsakelig ønsker å forholde seg til paraplyorganisasjoner som musikkråd og idrettsråd, så derfor er det ekstra viktig at et samlet musikkliv står bak det det nye musikkrådet. Dette vil gi musikkrådet tyngde i dialogen med kommunen i spørsmål som er viktige for musikkrådets medlemmer.

Interimsstyret ønsker å invitere lokale organisasjoner/lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som er medlem i Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund til stiftelsesmøte. Også organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i Lillestrøm musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Lillestrøm musikkråd og er velkomne.

En kilde til glede og mening
Verdigrunnlaget for Lillestrøm musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Lillestrøm musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Lillestrøm musikkråd ønsker å være et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm musikkråd blir ledet av et interimsstyre inntil stiftelsesmøte blir avholdt.

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00