Innkreving og gebyr - kommunale krav

I henhold til "Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav" (inkassoloven) og tilhørende forskrifter, beregnes gebyrer ut fra det gjeldende grunngebyr kalt rettsgebyr og gjeldende grunnsats kalt inkassosats.

Oversikt over gebyrer og renter 2018 2019

Gebyrer for innfordring av kommunale krav - beløp i hele kroner

Rettsgebyr 1130 1130
Inkassosats 700 700
Purregebyr (1/10 av inkassosatsen) 70 70
Betalingsoppfordring (3/10 av inkassosatsen) 210 210
Skriving av forliksklage (1 rettsgebyr) 1130 1130
Skriving av begjæring om utlegg (1 rettsgebyr) 1130 1130
Skriving av begjæringsdokumenter tvangssalg  (1 rettsgebyr) 1130 1130
Renter 8,50 % 8,50 %
Fakturagebyr 40 40

 

Renter påløper fra opprinnelig forfall.

Det legges til et fakturagebyr på 40 kr på utsendelse av fakturaer fra kommunen. Gegyret skal dekke kommunes omkostninger ved utskriving av faktura.

Det er ikke fakturagebyr på vann, avløp, septik, renovasjon, feiing, gebyr for saksbehandling av utslippstillatelse, byggesaker, oppmåling- og reguleringssaker og barnehage.

Det er ikke fakturagebyr ved bruk av avtalegiro eller eFaktura.

 

Kontakt oss

Rådhuset -  Servicetorget, Kirkeveien 85
Tlf.: 63 88 61 00
(mandag-fredag, kl 8-15.30)

Artikler og nyheter

Priser og gebyrer