Innmelding - søke om plass

dansende frøkner i røde kjoler. Foto K. Tørum

All innmelding i kulturskolen gjøres skriftelig via søknadsskjema. Skjemaet finner du til høyre på denne siden under "selvbetjening".

 

Kulturskolens elektroniske søknadsskjema skal brukes ved søknad om plass.

Søknadsfrist er vanligvis 1. juni hvert år, men av ulike grunner utvides fristen i år til den 15.juni Opptak gjøres ut fra søkedato. Det er mulig å søke plass på flere tilbud. Oppgi gjerne i merknadsfeltet dersom eleven ønsker å gå på flere tilbud.
Hovedopptak gjøres i løpet av juni måned. Søker får tilsendt melding om opptak via e-post . I e-posten er det oppgitt en frist for tilbakemelding dersom man ikke ønsker å benytte plassen.

Vær oppmerksom på at hos enkelte e-post-leverandører kommer Fet kommune-mailen i spamfilter/søppelkasse. Sjekk derfor dette i løpet av juni måned dersom du ikke har mottatt e-post.

Kulturskolen tar inn elever gjennom hele året dersom det er ledige plass på det ønskede tilbudet.

Dersom det ikke er ledig plass settes søkeren på venteliste. Søkere på venteliste blir kontaktet så snart de kan tilbys plass. Elevopptak skjer etter registrert søkedato på det enkelte tilbudet.Ventelisten oppdateres en gang pr år, normalt i mars/april.

Søknad om plass i Fet skolekorps skjer direkte til korpset eller via søknadsskjema til Fet kulturskole.

Kontakt oss

Kulturbygget, Kirkeveien 97, 1900 Fetsund
(Over svømmehallen på Østersund u.skole)
Postadresse: Postboks 100, 1901 Fetsund
Tlf.: 63 88 61 00/ 90 11 42 76
kulturskolen@fet.kommune.no
 

Artikler og nyheter

Priser og gebyrer