Invitasjon til åpent informasjonsmøte om Løkenåsen 2 – Øvre del

Illustrasjon Løkenåsen2

Løkenåsen Eiendomsutvikling AS, sammen med Fet kommune, inviterer til felles informasjonsmøte om utvikling av Løkenåsen 2 – Øvre del. Møtet vil bli avholdt i Fet Rådhus, Formannskapssalen 12. april klokken 16:00.

Dette er et av de største pågående eiendomsutviklingsprosjektene i kommunen for øyeblikket, og derfor anser både utbygger og kommunen det som viktig å informere om prosjektet og svare på eventuelle spørsmål.


Vel møtt!