Invitasjon til møte med grunneiere, berørt av kulturminneplan

invitasjon på skilt

Fet kommune inviterer til et nytt møte for de grunneierne som blir berørt av forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031. Møtet finner sted i Kommunestyresalen på Fet rådhus 6. februar kl. 17:00. 
OBS! Høringsfristen er utsatt til 1.mars 2019

Det blir først en generell presentasjon av forslaget til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fet 2019-2031 av kulturminnekonsulent Ole Jakob Holt. Etter presentasjonen i plenum vil det være mulig for 30 grunneiere å få en personlig samtale på maks. 5 minutter med Ole Jakob Holt.

For å få gjennomført dette effektivt må de som ønsker en slik samtale melde seg på.

Påmelding sendes til Daniella van Dijk-Wennberg 

Påmelding skal inneholde spørsmålene og hvilke gårds- og bruksnummer det gjelder. Du kan også benytte skjemaet nederst på denne siden

Frist for påmelding er 30. januar.

Første mann til mølla-prinsippet gjelder! De som ikke får en tid med Ole Jakob Holt har mulighet til å snakke med kulturminnerådgiver Bodil Andersen Westby.

 

Kontakt oss

Kulturbygget,
Kirkeveien 97 (over svømmehallen på Østersund)
1900 Fetsund

Tlf: 63 88 61 00

Hvilke oppgaver skal du løse?

I 2020 blir nettstedene til Fet, Sørum og Skedsmo kommune slått sammen til ett nytt nettsted. 

Vi vil gjerne ha hjelp til å organisere innholdet på nye Lillestrøm kommune, slik at det blir enklere for deg å finne frem i nettstedet.

Oppgaven tar omtrent 10 minutter. Takk for at du bidrar!

Gå til undersøkelsen

 

 

Lukk