Dette bildet er fra den store Flatangerbrannen i 2014. Der spredde gress og lyngbrann seg med vinden, og førte til enorme skader. Blant annet gikk over 60 bygninger tapt. Foto: Ove Magne Ribsskog, Flatangernytt

Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigs...

Kontakt oss

Samfunn og næring,
Rådhuset, Kirkeveien 85

Tlf 63 88 61 00